🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม “ โอกาสทางธุรกิจ ชีวิตที่ดีกว่า ” 🎯 Road to Success #1 🏆

🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม “ โอกาสทางธุรกิจ ชีวิตที่ดีกว่า ” 🟢
🎯 Road to Success #1 🏆

📆 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 10.00-12.30 น.
🏢 ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”