🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม “ เริ่มต้นใหม่ ยิ่งใหญ่กว่า ” 🎯 THE MATA OPPORTUNITY “ เปิดโอกาสทางธุรกิจชีวิตที่ดีกว่า ” 🏆

🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม “ เริ่มต้นใหม่ ยิ่งใหญ่กว่า ” 🟢
🎯 THE MATA OPPORTUNITY “ เปิดโอกาสทางธุรกิจชีวิตที่ดีกว่า ” 🏆

📆 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
⏰ เวลา 12.30-15.00 น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”