🎯 THE MATA OPPORTUNITY “ เปิดโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐีเงินล้าน ” 🏆

🎯 THE MATA OPPORTUNITY 🏆
💥 “ เปิดโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา
📢 พิเศษ !!! แขกปราศรัยรับเชิญความสำเร็จใหม่ป้ายแดง นักธุรกิจะดับ ไดมอนด์ใหม่ และ ทริปเปิ้ล ไดมอนด์ใหม่

📆 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
⏰ เวลา 12.30-16.00 น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”