🖼 ภาพบรรยากาศ เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว @เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน 🇻🇳✈ 🌃 Moving more to Vietnam 🇻🇳🗺

🖼 ภาพบรรยากาศ  เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว 🎊🎉

🇻🇳 @เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน 🇻🇳✈

🌃 Moving more to Vietnam 🇻🇳🗺

 

📆 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

 

🌱 เอ็ม โปรตีน (Plant Based) 🌱

#โปรตีนจากพืช อร่อย ดื่มง่าย ได้ประโยชน์ 💚

 

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩

“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”