💥 เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว 📍 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 🇭🇰✈ : HONG KONG 🙏 ไหว้พระขอพรวัดดัง ช็อปปิ้งจุใจ 👜💸

🇭🇰 HONG KONG 🇭🇰
🙏 ไหว้พระขอพรวัดดัง ช็อปปิ้งจุใจ 👜💸

💥 เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว 🎊🎉
📍 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 🇭🇰✈

💥 คุณสมบัติสำหรับ 1 ที่นั่ง 💥
1. นักธุรกิจระดับ VIP ขึ้นไป
2. ซื้อสินค้าครบ 100,000 บาท (ไม่นับรวมสินค้าตามโปรโมชั่นประจำเดือน)
2.1) บิลเดียวหรือสะสม
2.2) กรณีสะสม สามารถสะสมรวมยอดได้ ภายใน 3 เดือน และเมื่อยอดซื้อครบ จะได้รับ PV ตามข้อกำหนด

💥 รับคะแนนจำนวน 5,000 PV/1 ที่นั่ง 💥
1. ทุก 10,000 บาท ได้ 500 PV (แจงยอดแบบรักษายอด หรือ TOP UP ได้ตามปกติ)

📌 ระยะเวลาทำคุณสมบัติ 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566) 📌

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “