🎯 THE MATA OPPORTUNITY เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 📍 ภาคอีสาน จ.กาฬสินธุ์ 📍

🎯 THE MATA OPPORTUNITY 🏆
💥 เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 💥
📍 ภาคอีสาน จ.กาฬสินธุ์ 📍

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา พร้อมแขกปราศรัยรับเชิญพิเศษ นักธุรกิจไดมอนด์ใหม่ และสูงขึ้นไป

📆 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 08.00-12.00 น.
🏢 ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”