🎯 THE MATA OPPORTUNITY เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 📍 ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ 📍

🎯 THE MATA OPPORTUNITY 🏆
💥 เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 💥
📍 ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ 📍

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา พร้อมแขกปราศรัยรับเชิญพิเศษ นักธุรกิจไดมอนด์ใหม่ และสูงขึ้นไป

📆 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 09.00-12.00 น.
🏢 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ อ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”