🎯 THE MATA OPPORTUNITY “ งานเปิดโอกาสทางธุรกิจ ” 📍 ภาคตะวันออก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 📍

🎯 THE MATA OPPORTUNITY 🏆
💥 “ งานเปิดโอกาสทางธุรกิจ ” 💥
📍 ภาคตะวันออก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 📍

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา พร้อมแขกปราศรัยรับเชิญพิเศษ นักธุรกิจไดมอนด์ใหม่ และสูงขึ้นไป

📆 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
⏰ เวลา 12.00-16.00 น.
🏢 ณ ครัวพักรถ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”