💥🎊 เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว 🇻🇳 @เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน 🇻🇳✈ Moving more to Vietnam 🇻🇳🗺

💥 เดอะมาตา มาบิก้า พาเที่ยว 🎊🎉
🇻🇳 @เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน 🇻🇳✈
🌃 Moving more to Vietnam 🇻🇳🗺

💥 คุณสมบัติสำหรับ 1 ที่นั่ง 💥
1. นักธุรกิจระดับ VIP ขึ้นไป
2. ซื้อสินค้าครบ 66,000 บาท (ไม่นับรวมสินค้าตามโปรโมชั่นประจำเดือน)
2.1) บิลเดียวหรือสะสม
2.2) กรณีสะสมต้องสะสมในเดือนนั้นๆ และเมื่อยอดซื้อครบจะได้รับ PV ตามข้อกำหนด

💥 รับคะแนนจำนวน 4000 PV/1 ที่นั่ง 💥
1. 1000 PV สำหรับ รักษายอด กรณีสมาชิกใหม่ ปรับตำแหน่ง VIP ให้อัตโนมัติ (ลงคะแนนผ่านหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น)
2. 1000 PV จำนวน 3 ชุด (รวมเป็น 3000PV) แยกแจงได้ ชุดละ 1000 PV แจงแบบ TOP UP หรือ รักษายอด

💥 รับสิทธิ์มาตาช็อป All Sale 10% อัตโนมัติ 💥

📌 ระยะเวลาทำคุณสมบัติ วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 📌

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “