🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #10 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥🏆

🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #10 🏆
💥 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

☕ “ เปลี่ยนชีวิตด้วย มาบิก้า คอฟฟี่ ” 📦

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราศรัยรับเชิญพิเศษ นักธุรกิจไดมอนด์ใหม่

📆 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
⏰ เวลา 12.30-16.30 น.
🏢 ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

💥 สมาชิกท่านใดที่เข้าร่วมประชุม รบกวนตรวจ ATK และส่งผลตรวจ ก่อนเข้างาน 💥

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”