🖼 43 จังหวัด #ภาคอีสาน จ.อุดรธานี ภาพบรรยากาศงานประชุม 🎯 OPP & TRAINING DAY #3 ☕ มาบิก้า คอฟฟี่ เปลี่ยนชีวิต 📦🏆

💥 43 จังหวัด #ภาคอีสาน จ.อุดรธานี 🏆

🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม ✨

🎯 OPP & TRAINING DAY #3
☕ มาบิก้า คอฟฟี่ เปลี่ยนชีวิต 📦

“ คิด พูด ทำ ต่อยอด ”

📆 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
⏰ เวลา 12.30-16.30 น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.อุดรธานี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”