🖼 41 จังหวัด #ภาคตะวันออก 🗺🎯 ภาพบรรยากาศงานประชุม THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #7 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 🏆

🎯 41 จังหวัด #ภาคตะวันออก 🗺

🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม ✨
🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #7 🏆
💥 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

📆 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 12.30-15.30 น.
🏢 ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”