🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #7 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 🏆

🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #7 🏆
💥 ” เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราศรัยรับเชิญ นักธุรกิจระดับ นักธุรกิจไดมอนด์ใหม่ , ดับเบิ้ล ไดมอนด์ใหม่ และ ทริปเปิ้ล ไดมอนด์ใหม่

📆 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 12.30-16.00 น.
🏢 ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

💥 สมาชิกท่านใดที่เข้าร่วมประชุม รบกวนตรวจ ATK และส่งผลตรวจ ก่อนเข้างาน 💥

📢 ฟรี !!! คอฟฟี่เบรค ☕

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “