A🎯🗺 38 จังหวัด #ภาคตะวันออก 🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY 🏆 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥uto Draft

🎯 38 จังหวัด #ภาคตะวันออก 🗺

🖼 ภาพบรรยากาศงานประชุม ✨
🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY 🏆
💥 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

📆 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 13.00-16.00 น.
🏢 ณ ห้องประชุม ครัวป้าเทือง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

💥 สมาชิกท่านใดที่เข้าร่วมประชุม รบกวนตรวจ ATK และส่งผลตรวจ ก่อนเข้างาน 💥

📢 ฟรี !!! คอฟฟี่เบรคและอาหารกลางวัน ☕

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”