🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #6 “ เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 🏆

🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #6 🏆
💥 ” เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราศรัยรับเชิญ นักธุรกิจระดับ ไดมอนด์และสูงขึ้นไป

📆 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 12.30-16.00 น.
🏢 ณ โรงแรมเอ็นทีเค เรสซิเดนซ์ (NTK Residence Hotel) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

💥 สมาชิกท่านใดที่เข้าร่วมประชุม รบกวนตรวจ ATK และส่งผลตรวจ ก่อนเข้างาน 💥

📢 ฟรี !!! คอฟฟี่เบรค ☕

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “