🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #2 ” เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 🏆

🎯 THE MATA OPPORTUNITY & TRAINING DAY #2 🏆
💥 ” เปิดโอกาสและฝึกอบรมนักธุรกิจมือใหม่สู่เศรษฐีเงินล้าน ” 💥
 
📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📢 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราศรัยรับเชิญ นักธุรกิจระดับ ไดมอนด์และสูงขึ้นไป
 
📆 วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
⏰ เวลา 10.30-15.30 น.
🏢 ณ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด(สำนักงานใหญ่) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
📢 ฟรี !!! คอฟฟี่เบรคและอาหารกลางวัน ☕
 
🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “