📢 THE MATA NETWORK OPPORTUNITY DAY “ วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ” #เปลี่ยนศูนย์เป็นล้าน 💰💵 #จังหวัดชลบุรี 🚩

📢 The Mata Opportunity Day
“ วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ”

🪙 “ เปลี่ยนศูนย์เป็นล้าน ” 💰💵

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
♻️ “ ดื่มทีละซอง ครองเมืองชลบุรี ” 🏆

🚩 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
💥 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราศรัยรับเชิญ นักธุรกิจระดับ ไดมอนด์และสูงขึ้นไป ✨

📆 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
⏰ เวลา 12:30 น. – 15:30 น.
🏢 ณ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด(สำนักงานใหญ่) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

😷 สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ 🤲🧴
ด้วยความเป็นห่วงใยจาก บริษัทเดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”