📢 เดอะมาตาพาชิล กิน เที่ยว พักผ่อน #กาญจนบุรี (เที่ยวฟรี 2 วัน 1 คืน) 🏞🎉

📢 เดอะมาตาพาชิล กิน เที่ยว พักผ่อน 🎁🎉
💥 #กาญจนบุรี (เที่ยวฟรี 2 วัน 1 คืน) 🏞🎉

👉🏻 คุณสมบัติง่ายๆ 👈
💥 สะสมยอดครบ 2,500 PV รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง 💥
🎉 (ทุกๆ 2,500 PV รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง) 🎉

💥 เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจ MATA SHOP 💥
1. สะสมยอดขายครบ 2,500 PV ตามกำหนดเวลา รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง (กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 2,500 PV รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300 PV

💥 เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจดำรงตำแหน่งอื่นๆ 💥
1. สะสมยอดขายในระบบ HOLD ครบ 2,500 PV หรือครบคุณสมบัติ VIP รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง (กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 2,500 PV รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300 PV

📌 ระยะเวลาทำคุณสมบัติภายในเดือน ก.ย. 2564 📌

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “