🏆 THE MATA LEADER & GO DIAMOND 📢 ” ผู้นำทัพและไดมอนด์คุณก็ทำได้ ” 💥🎉

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “
 
🏆 THE MATA LEADER & GO DIAMOND 🏆
📢 ” ผู้นำทัพและไดมอนด์คุณก็ทำได้ ” 💥🎉
 
✨ สัมมนาพิเศษสำหรับนักธุรกิจเดอะมาตาทุกระดับ ✨
 
🚩 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด 🎉
💥 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และพบกับแขกรับเชิญนักธุรกิจระดับไดมอนด์ และสูงขึ้นไป ✨
 
📆 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
⏰ เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
🏢 ณ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด(สำนักงานใหญ่) ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
📌📌📌 (ฟรี) 📌📌📌