🚩 “ BIG DREAM BIG SUCCESS ” สัมมนาพิเศษและเปิดโอกาสทางธุรกิจ 🚩

🚩 “ BIG DREAM BIG SUCCESS ” สัมมนาพิเศษและเปิดโอกาสทางธุรกิจ 🚩

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”

🚩 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด 🎉
💥 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และพบกับแขกรับเชิญนักธุรกิจระดับไดมอนด์ และสูงขึ้นไป ✨

✨ จุดประกายความฝัน กำเนิดความสำเร็จ 🏆

📆 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
⏰ เวลา 13:00 น. – 15:30 น.
🏢 ณ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด(สำนักงานใหญ่) ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี