🏅💎ฉันคือ ผู้ชนะ ฉันคือ เพชร 🖼 บรรยากาศคึกคัก งานประชุม The Mata Opportunity & Training Day ” วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ” จ.ชลบุรี 🏆

🏅💎ฉันคือ ผู้ชนะ ฉันคือ เพชร

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “

🖼 บรรยากาศคึกคัก งานประชุม ✨
🏆 The Mata Opportunity & Training Day 🏆
🏅 ” วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ” 💰

♻️ ” ดื่มทีละซอง ครองเมืองชลบุรี ” 🏆

📆 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
⏰ เวลา 12:00 น. – 17:00 น.
🏢 ณ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด(สำนักงานใหญ่) ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี