🚩 THE MATA NETWORK OPPORTUNITY DAY “ วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ” จังหวัดระยอง 🚩

🚩 THE MATA NETWORK OPPORTUNITY DAY “ วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ” จังหวัดระยอง 🚩 ครั้งแรก จ.#ระยอง

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”

📢 The Mata Opportunity Day
“ วันแห่งโอกาสชีวิตโอกาสธุรกิจ ”

♻️ “ ดื่มทีละซอง ครองเมืองระยอง ” 🏆

🚩 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด

💥 ร่วมฟังวิสัยทัศผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตา และแขกปราครัยรับเชิญ นักธุรกิจระดับ ไดมอนด์และสูงขึ้นไป ✨

📆 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
⏰ เวลา 12:00 น. – 17:00 น.
🏢 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง, (StarConvention Hotel
Rayong) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

📌 (บัตรฟรี ❗ มีจำนวนจำกัด)