🖼 ภาพบรรยากาศ คอร์สและงานสัมมนา THE MATA LEADER 2021

“ ผู้นำและผู้สำเร็จรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ” ประจำปี 2564 ✨

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “

🖼 ภาพบรรยากาศ คอร์สและงานสัมมนา THE MATA LEADER 2021 “ ผู้นำและผู้สำเร็จรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ” ประจำปี 2564 ✨

📅 วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ เวลา 13.00-17.00น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี