🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩 ” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “

” จุดเปลี่ยน จุดสำเร็จ 2021 ”
🚩 คอร์ส STS Restart 1000 “เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้ง ด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

เนื้อหาสำคัญวันนี้ (2 ชม. ครั้งที่ 16/1000)
1. เริ่มต้นปีใหม่ 2564 อย่างไรให้มีพลังและความสำเร็จใหม่ๆ
2. Go Diamond 💎 ฉบับพิเศษ
3. เปลี่ยนชีวิต ด้วย Mabica coffee

👉🏻ถ่ายทอดความรู้โดย👈🏻
ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะมาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด
📆 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ เวลา 19.00-21.00 น.
🏢 ณ.สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี