คอร์ส STS Restart 1000/15(ออนไลน์)

คอร์ส STS Restart 1000/15(ออนไลน์)

” จาก 1 เป็น แสนบาท “

🚩วันอังคารที่19 ม.ค. 2564 เวลา 20.00-22.00น.

📱 ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ลิงค์และรหัสผ่าน เรียนคอร์ส
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8990229990…
Meeting ID: 899 022 9990
Passcode: THEMATA