🏆 THE MATA NETWORK HAPPY NEW YEAR 2021 LET’S PARTY!!! 🎉

🖼 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ และความประทับใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ . . . 🎁🎉

🏆 THE MATA NETWORK HAPPY NEW YEAR 2021 LET’S PARTY!!! 🎉

🎀 สวัสดีปีใหม่ 2564 🎉

✨ ก้าวหน้า ก้าวไกล พิชิตพันล้าน ต้อนรับปีฉลู 🐮

📅 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
⏰ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี