🌟 “วันแห่ง โอกาส ชีวิต STS : ReStart1000”

🖼ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา🌟

“วันแห่ง โอกาส ชีวิต STS : ReStart1000”
“เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้งด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

SPECIAL OPP & BUSINESS TRAINING
💵12 วัน พิชิตเงินล้าน

เนื้อหาสำคัญวันนี้ (2.30 ชม. ครั้งที่ 12/1000)
#Product & Business Training (Part 2)
#เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง (Part 2)

📆วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
⏰เวลา 13.00 – 15.00 น.
🏢ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี