THE MATA LEADER 2020

🖼ภาพบรรยากาศและความประทับใจ🖼
🏆THE MATA LEADER 2020🏆 “ผู้นำและผู้สำเร็จรุ่นใหม่” ประจำปี 2563 
📆วันอาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563
⏰เวลา 13.00-18.00น.
🏢ห้องศรีรัตน ณ โรงแรมรัตนชล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี