🔥 สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ ” Touch Your Dream 2021 ” ✨

🏆 “วันแห่งความสำเร็จ” 🏆
งานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจระดับ ไดมอนด์และสูงขึ้นไป

📢เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และนักธุรกิจทุกระดับ ร่วมงานแสดงความยินดีกับนักธุรกิจระดับไดมอนด์และสูงขึ้นไป

☑️ร่วมสร้างตำนานและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของท่านร่วมกับบริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด

👉 กำหนดการ 👈
🗓 วันอาทิตย์ 24 มกราคม 2564
⏰ เวลา 12.00-17.00 น.
🏢 ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี
ลำดับงาน :
12.00 น.         : ลงทะเบียนเข้างาน
13.00-15.00 น. : งานประกาศเกียรติคุณ
16.00-17.00 น. : ร่วมกิจกรรมและดินเนอร์ฉลองความสำเร็จ(สำหรับสมาชิกมีบัตรดินเนอร์เท่านั้น)