💥 วันแห่ง โอกาส ชีวิต 💥 STS : ReStart1000 “เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้งด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

SPECIAL OPP&BUSINESS TRAINING
💵37 วัน พิชิตเงินล้าน

เนื้อหาสำคัญวันนี้ ( 3 ชม.ครั้งที่11/1000 )
#Product & Business Training
#เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง

👇ถ่ายทอดความรู้โดย👇
ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด
📆วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
⏱เวลา 13.00-16.00 น.
🏢 ณ.สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี