🌟บรรยากาศ สัมมนา🌟 “วันแห่ง โอกาส ชีวิต STS : ReStart1000”

“เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้งด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

SPECIAL OPP&BUSINESS TRAINING
💵60 วัน พิชิตเงินล้าน

เนื้อหาสำคัญวันนี้ ( 4 ชม.ครั้งที่10/1000 )
เนื้อหาสำคัญ
1. Teamwork พิชิตเงินล้าน
2.Product &Business Training (workshop)
3.ปลุกยักษ์ ในตัวคุณ.
4.มอบใบประกาศนียบัตร

📆วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
🏢ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี