💥 วันแห่ง โอกาส ชีวิต 💥

STS : ReStart1000
“เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้งด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”
SPECIAL OPP&BUSINESS TRAINING
💵60 วัน พิชิตเงินล้าน

เนื้อหาสำคัญวันนี้ ( 4 ชม.ครั้งที่10/1000 )
#Teamwork พิชิตเงินล้าน
#Product&Business Training (workshop)
#มอบใบประกาศนัยบัตร

👇ถ่ายทอดความรู้โดย👇
ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด
📆วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
⏱เวลา 13.00-16.00 น.
🏢 ณ.สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี