📢เรียนเชิญนักธุรกิจเดอะมาตา ระดับสตาร์และสูงขึ้นไป ร่วมประชุม THE MATA LEADER 2020 “ผู้นำและผู้สำเร็จรุ่นใหม่” ประจำปี 2563

📆วันอาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563
⏰เวลา 13.00-18.00น.
🏢ห้องศรีรัตน ณ โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี 
👇🏻กำหนดการ👇🏻
⏰เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
⏰เวลา 13.00-17.00น. ร่วมประชุม
⏰เวลา 17.00-18.00น. ร่วมรับประทานอาหาร
(นักธุรกิจแต่งกายเชิงธุรกิจ ชุดสูทสวยงามเพื่อร่วมถ่ายภาพ)🥼