บรรยากาศเรียนรู้ ของแม่ทัพ 4 ภาค STS Restart 1000 “

“เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1000 ครั้งด้วยพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”  
เนื้อหาสำคัญวันนี้ (2.30 ชม.ครั้งที่5/1000 )
# WHY MSC และจุดเด่นสำคัญ
# เทคนิคการพูดแผนธุรกิจ เปลี่ยนชีวิต
# ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบ และรอบประชุม
 
📆วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
⏱เวลา 18.00-20.30 น.
🏢 ณ.สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี