ไหว้พระเสริมดวงบารมี 1 วัน ณ ชเวดากอง ประเทศพม่า (Myanmar)

💥พิเศษเที่ยวฟรี NEW NORMAL

🙏ไหว้พระเสริมดวงบารมี 1 วัน ณ ชเวดากอง ประเทศพม่า (Myanmar)

🛎สะสมที่นั่งไว้รอ…”หลังโควิด 19 จบ เราพบกัน”

🎉มิงกะลาบา กับ เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค