รางวัลชนะเลิศโครงการ “อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติ” ครั้งที่ 2 ช่วงโควิด-19 ก็หุ่นสวยได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รางวัลชนะเลิศโครงการ “อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติ” ครั้งที่ 2 ช่วงโควิด-19 ก็หุ่นสวยได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563