OPPORTUNITY & TRAINING DAY งานเปิดโอกาสทางธุรกิจและฝึกอบรม

💥บริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด 💥

OPPORTUNITY & TRAINING DAY

งานเปิดโอกาสทางธุรกิจและฝึกอบรม

EP2: START UP2020
“คอร์สเริ่มต้นธุรกิจ 6 ขั้นตอนและ 4 สร้าง”( 6 STEP 4 สร้าง )

🎉ถ่ายทอดความรู้ สอนงานโดย..🎉

👉คุณวีรชาติ ผาละนัด (ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ)

👉คุณดาวใจ สมบูรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)

⏳วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563

⏰เวลา 10.00 – 15.00 น.

🏛สถานที่ : ร้านอาหารบ้านริมน้ำบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่. จ.ขอนแก่น

🎊🎊ลุ้นรับรางวัลในงาน🎊🎊