💥ลีดเดอร์แอนด์สตูดิโอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563💥

💥ลีดเดอร์แอนด์สตูดิโอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563💥

“เรียนเชิญสมาชิกนักธุรกิจระดับ สตาร์ และสูงขึ้นไป
ร่วมถ่ายภาพ เชิงธุรกิจสำหรับประกอบสื่อบริษัทฯและประกอบธุรกิจเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการสร้างธุรกิจ”

👉👉นักธุรกิจชาย : ชุดสูทหรือ ชุดสุภาพเชิงธุรกิจ
👉👉นักธุรกิจหญิง : ชุดสูท หรือ ราตรี,ชุดสุภาพเชิงธุรกิจ

วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563
เวลา 18.00-20.00 น.
@สำนักงานใหญ่ ชลบุรี