🍸MATA Dinner Diamond&Up 2020

🍸MATA Dinner Diamond&Up 2020 
 
วันที่ 4 กรกฏาคม 2563
🕓เวลา 16.00-18.00 น.
 
@Hill Mare’ KHAO SAM MUK RESTAURANT