รายชื่อนักธุรกิจผ่านคุณสมบัติสัมมนาพิเศษในประเทศ @เดอะ เวโรน่า  ทับลาน (Verona at Tublan) อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุร