คุณณัชชา มีพัด กับ ฟลูซี่ “ทำให้กลับมาวัย 14 อีกครั้ง”

คุณณัชชา มีพัด กับฟลูซี่ “ทำให้กลับมาวัย 14 อีกครั้ง” 
คุณณัชชา มีพัด (นักธุรกิจระดับซิลเวอร์)  อายุ 48 ปี อาชีพพนักงานประจำบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางวัวสมุทรปราการ
วิธีการดูแล
(มีปัญหาใบหน้า สิวอักเสบ รักษาหมดเงินเป็นหลักแสน)
ประทับใจฟลูซี่ (Fullsy)