“เคล็ดลับ ความสำเร็จ”

” เคล็คลับความสำเร็จ “
คุณประไพร อุทัยประดิษฐ์ (นักธุรกิจระดับไดมอนด์) อายุ 37 ปี อาชีพ เจ้าของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม