รางวัลชนะเลิศโครงการ “อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติ” ครั้งที่ 1 ช่วงโควิด-19 ก็หุ่นสวยได้ ประจำเดือนเมษายน 2563

“เคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 15 วัน 4.4 กก.” (อันดับ 1)
คุณเนตรดาว สาระด่วน (นักธุรกิจระดับบรอนซ์) อายุ 45 ปี อาชีพพนักงานประจำบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เทคนิคและวิธีการดูแล

1. ทาน “โอเนเน่”  ก่อนอาหารเช้า 15 นาที วันละ 1 แคปซูล
2. ทาน “มาบิก้า คอฟฟี่” วันละ 3 ซอง
3. ควบคุมน้ำหนักโดยการทานอาหารเย็นก่อนเวลา 17.00 น. และหลังเวลา 17:00 น. ให้ทาน “มาบิก้า คอฟฟี่” แทน
4. ออกกำลังกาย ช่วงเช้าและเย็น ทุกวัน 

“เคล็ดลับลดน้ำหนัก 4 กก.” (อันดับ 2)
คุณคณิศร แอแปปัญญะ (นักธุรกิจระดับสตาร์) อายุ 45 ปี อาชีพข้าราชการปลัด อบต.ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
เทคนิคและวิธีการดูแล
1. ทาน “โอเนเน่”  ก่อนอาหารเช้า 15 นาที วันละ 2 แคปซูล
2. ทาน “มาบิก้า คอฟฟี่” ช่วงเช้าวันละ  1 ซอง
3. ควบคุมน้ำหนักโดยการงดทานอาหารเย็น ถ้าหิวก็ทานผักและผลไม้แทน
4. ออกกำลังกาย “ช่วงเช้าวันละ 15-20 นาที” ทุกวัน

“เคล็ดลับลดน้ำหนัก 3 กก.” (อันดับ 3)
คุณดวงสมร สาระด่วน (นักธุรกิจระดับบรอนซ์) อายุ 36 ปี อาชีพแม่บ้าน
เทคนิคและวิธีการดูแล
1. ทาน “โอเนเน่” ก่อนอาหารเช้า 15 นาทีวันละ 2 แคปซูล
2. ทาน “มาบิก้า คอฟฟี่” วันละ 4 ซอง (เช้า 2 ซอง กลางคืน 2 ซอง)
3. ควบคุมน้ำหนักโดยการ ทานอาหารเย็นก่อนเวลา 19:00 น.
4. ออกกำลังกาย “ช่วงเย็นวันละครึ่งชั่วโมง” ทุกวัน(ซิทอัพวันละ 100 ครั้ง)

“เคล็ดลับลดน้ำหนัก 3 กก.” (อันดับ 3)
คุณอรดี แก้วชะเนตร (นักธุรกิจระดับวีไอพี) อายุ 46 ปี อาชีพข้าราชการครู ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เทคนิคและวิธีการดูแล
1. ทาน “โอเนเน่” ก่อนอาหารเช้า 15 นาที วันละ 1 แคปซูล
2. ทาน “มาบิก้า คอฟฟี่” ช่วงเช้าวันละ 1 ซอง
3. ควบคุมน้ำหนักโดยการทานอาหารเย็นก่อนเวลา 18:00 น.
4. ออกกำลังกาย “ช่วงเช้าและช่วงเย็นวันละ 10-20 นาที” ทุกวัน