” อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติครั้งที่ 1 “(ช่วงโควิด-19) ประจำเดือน เมษายน 2563

รางวัลชนะเลิศโครงการ 
“อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติครั้งที่1”(ช่วงโควิด-19) ประจำเดือน เมษายน2563  
รับราวัลที่ 1 ชุดเชตความงาม Fullsy Set มูลค่า 4,250บาท
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ

1.คุณเนตรดาว สาระด่วน (นักธุรกิจระดับบรอนซ์)
2.คุณคณิศร แอแปปัญญะ (นักธุรกิจระดับสตาร์)
3.คุณอรดี แก้วชะเนตร (นักธุรกิจระดับวีไอพี)
4.คุณดวงสมร สาระด่วน(นักธุรกิจระดับบรอนซ์)