“อยู่บ้าน ลดน้ำหนัก ช่วยชาติ”#2

ช่วง โควิด-19 ก็หุ่นสวยได้ 

ประจำเดือน พฤษภาคม2563

เงื่อนไข การสมัคร

  1. ผู้สมัครแข่งขัน ต้องเป็นนักธุรกิจของบริษัทเดอะมาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด เท่านั้น 

 2. ซื้อสินค้า แบบบิล รักษายอด เท่านั้น ในวันที่ส่งใบสมัคร FAT FIGHTER  ซื้อสินค้า 2 รายการ คือ โอเนเน่ 1 กล่อง และ Mabica coffee 1กล่อง (บิลรักษายอดเท่านั้น)

 3. กรอกใบสมัคร ส่งหน้าเคาเตอร์ หรือ ส่งทางไลน์มายังฝ่ายขาย

 4. เริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่สมัคร ถึง31 พฤษภาคม 2563

  1. หมดเขตยื่นใบสมัคร 15 พฤษภาคม 2563

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักธุรกิจท่านใดที่มีน้ำหนักลดลงตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป 

   รับ ฟูลซี่ ไวท์ เอ๊กซ์เพิร์ท สลิปปิ่ง มาส์ก จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 1,250 บาท

 2. นักธุรกิจที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด 3 อันดับ รับเสื้อ FAT FIGHTER ท่านละ 1 ตัว 

  1.  นักธุรกิจที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด 3อันดับได้รับเกียรติ ลงนิตยสาร MATA MAGAZINE ประจำเดือน พฤษภาคม 2563