สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2563

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
โปรดจงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย 
และสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 
พร้อมทั้งผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากไปได้ 
ด้วยสุขภาพกายเเละใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
คุณวีรชาติ ผาละนัด
(ประธานผู้ก่อตั้งฯ)
คุณดาวใจ สมบูรณ์
(ประธานกรรมการบริหาร)
บริษัท เดอะมาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด