📣ประกาศ📣 🚨เรื่อง : การปิดให้บริการของอาคารสำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ ขอแจ้งการปิดให้บริการของอาคารสำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เป็นตันไป
 
💥ทั้งนี้ท่านสมาชิกยังคงสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ตามปกติด้วยช่องทาง
ไลน์ หรือ โทรศัพท์ เพื่อติดต่อฝ่ายขาย เช่น สมัครสมาชิก ,สั่งซื้อสินค้าและอื่นๆ 
 
💥สำนักงานจะเปิดให้สมาชิกรับสินค้าได้ ในทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ในเวลา 13.00-19.00น.
💠(กรณีมีการสั่งซื้อสินค้าพร้อมชำระเรียบร้อยเท่านั้น)💠
 
❇️หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสกานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน ขอให้ทุกท่านโปรดดูแลสุขภาพ
บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้❇️
ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563