สาส์นจากผู้บริหาร เดือนเมษายน 2563

    ยินดีต้อนรับและสวัสดีนักธุรกิจ เดอะมาตาเน็ทเวิร์ค ทุกท่าน ผู้ปรารถนาชีวิตที่ดีกว่า นับจากวันเริ่มต้นก่อตั้ง บริษัทฯ ก็เป็นเวลา 2 ปี จากจุดเริ่มต้นแนวความคิดกับคำว่า “โอกาส” ดังคำกล่าวที่ว่า “ความสามารถถ้าปราศจากโอกาส ก็เสมือนไร้ความสามารถ” และเช่นเดียวกันหากวันนี้หลายคน มีความขยัน มีความมุ่งมั่น และเป็นคนดี ทำไมชีวิตยังไม่ มั่นคงมั่งคั่ง ยังกังวลกับรายได้ที่ไม่พอ,ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี,ต้องการมีเวลาดูแลคนที่รัก,ต้องการอิสรภาพชีวิตและการท่องเที่ยว หลายคนมีความสามารถแต่ยังขาด โอกาสในชีวิต บริษัทฯ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยตอบโจทย์ชีวิตของทุกคน
    ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทุกท่านคงต้องปรับตัวการใช้ชีวิตและแน่นอนที่สุดคือ ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและรายได้ ที่ลดลงจากโรงงานปิดตัวลงหรือ ลดเวลาทำงานจ่ายผลตอบแทนน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับทุกคน และวันนี้หากท่านเปิดใจ ธุรกิจเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จะช่วยให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่ท่านใช้ชีวิตประจำวัน และการลงทุน 0 บาท เพราะบริษัทมีโปรโมชั่น ฟรีค่าสมัครเพียงคุณซื้อสินค้า 1 รายการเสมือนคุณได้ใช้สินค้าในชีวิตปกติและได้รับลิขสิทธิ์ธุรกิจอีกด้วย อาทิเช่น เอ็มทีช ยาสีฟัน ราคา 220 บาท
    ประธานเชื่อว่า โอกาสที่ยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนได้รับจะสามารถทำให้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น สุขภาพรูปร่างที่ดี , รายได้ที่เพิ่มขึ้น , ขีดความสามารถ , สังคมที่ดี , บุคลิคภาพที่ดี , รางวัลการท่องเที่ยว,ชื่อเสียงเกียรติยศและทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมองกับธุรกิจเครือข่าย รวมถึงมุมมองชีวิตใหม่ จากนั้นค้นพบศักยภาพของตัวเองเจอ และปลุกพลังความฝันความเชื่อในตัวเอง “คนอื่นทำได้ เราก็ทำได้” ขึ้นมาเติมเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ทุกท่านก็จะพบกับคำว่า ประสบความสำเร็จ
    ในเดือนมกราคม 2563 เรามีนักธุรกิจระดับ “ไดมอนด์”คือ คุณธนัชพร-คุณต้นตระการ เมืองอินทร์ ใหม่รหัสแรกของปีเลยทีเดียว เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯและนักธุรกิจเดอะมาตาทุกคน “คุณธนัชพร-คุณต้นตระการ เมืองอินทร์ เป็นแบบอย่างผู้นำที่ มุ่งมั่น ขยันเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ลงมือทำ สม่ำเสมอ ที่สำคัญเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ความฝันที่จะนำพาตัวเองและทีมประสบความสำเร็จ”

                                                                              ประธานผู้ก่อตั้ง
                                                                             คุณวีรชาติ ผาละนัด