🚩ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น THE MATA NETWORK OPPORTUNITY DAY

”โอกาสชีวิต โอกาสธุรกิจ”
งานเปิดโอกาสทางธุรกิจ บริษัทเดอะมาตาเน็ทเวิร์ค จำกัด 
 
❇️ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการนำพาสมาชิกให้ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง ความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องผ่านคอร์สการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้นักธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้
 
👤 ท่าน คณิศร แอแปปัญญะ 
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด
 
👤 ท่าน เฌอเอม มูลเทพ 
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด
 
นำทีมโดยคุณ อรัญญา ขำจันทึก (นักธุรกิจระดับบรอนซ์)
 
และ คุณจิรากร จันทะพา (นักธุรกิจระดับไดมอนด์)
 
ได้ฟังวิสัยทัศน์จากท่านประธานทั้งสองท่าน
จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท เดอะมาตา เน็ทเวิร์ค 
 
”เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”
สู่เป้าหมาย รายได้ไร้ขีดจำกัดและอิสรภาพของชีวิต