THE MILLIONAIRE CAMP #2

THE MILLIONAIRE CAMP #2
สัมมนาพิเศษในประเทศ
“เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต”
 
2วัน1คืน @The Verona at Tublan จ.ปราจีนบุรี
 
กำหนดการ: วัน ส/อ 25-26 เม.ย.2563
 
ระยะเวลาทำคุณสมบัติเดือน มีนาคม 2563
 
เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจ MATA SHOP
1. สะสมยอดขายครบ 36,000บาท ตามกำหนดเวลา รับบัตรฟรี 1 ที่นั่ง
(กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 36,000บาท รับบัตรฟรีอีก 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300PV
 
เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจตำแหน่งอื่นๆ (VIP&UP)
1. สะสมยอดขายในระบบ HOLD ครบ 36,000บาท ตามกำหนดเวลา รับบัตรฟรี 1 ที่นั่ง
(กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 36,000บาท รับบัตรฟรีอีก 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300PV
 
*** 1 รหัสรับสิทธิ์มากกว่า1ที่นั่ง ทุกๆ 36,000 บาท รับสิทธิ์1ที่นั่ง
*** บริษัทไม่อนุญาติให้นำ ผู้ติดตามที่มิใช่ผู้ผ่านคุณสมบัติ หรือ เด็กเข้าร่วม สัมมนาในครั้งนี้
***ไม่สามารถนำสิทธิ์นี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกไปแทนได้
***การรับรองคุณสมบัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
***การสัมมนานี้ไม่เกี่ยวกับแผนธุรกิจ เป็นโปรโมชั่นพิเศษส่งเสริมสมาชิก
ขอให้สมาชิกทำตามระเบียนบริษัทและกฎจรรยาบรรณ
🚎 รถบัสเดินทางไปและกลับ (ขึ้นรถ @สำนักงานใหญ่ชลบุรี)